Denne nettsiden benytter seg av cookies for statistikk og for å forbedre kundeopplevelsen. Les mer om hvordan Sector Alarm benytter seg av cookies.   Jeg forstår

FG-informasjon

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.
FG ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner og representerer medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen samler og koordinerer FG medlemsbedriftenes innsats innen skadeforebygging der samarbeid er naturlig og tillatt. Et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet. Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

Sector Alarm AS monterer kun FG-godkjent alarmutstyr. Utstyret monteres i henhold til FGs regelverk for innbruddsalarmanlegg. Våre montører er spesialister på tilpasning av alarmsystemet og skreddersyr dette slik at det er fungerer perfekt for deg og din bolig/bedrift. Om du som kunde ønsker en FG-attest for ditt alarmanlegg, Bilag 8A, må alarmanleggets dekning i din bolig/bedrift være i henhold til FGs regelverk. I noen tilfeller må man installere komponenter utover vår grunnpakke for å oppnå FG-godkjent løsning i din bolig/bedrift. Det er viktig at du sjekker med ditt forsikringsselskap hva de krever for å få rabatt på forsikringen. Disse to kriterier må være oppfylt for å få Bilag 8A av montøren.

  • FG godkjent utstyr
  • FG godkjent løsning (dekning i boligen)

På ditt installasjonsbevis kommer det tydelig frem at det kun er brukt FG-godkjent utstyr og om alarmanlegget dekker boligen/bedriften i henhold til FGs regelverk.

For ytterligere informasjon om FG og regelverk, se www.fgsikring.no
Hjertet i vår tjeneste er menneskene
© SECTOR ALARM 2018