En av Nord-Europas mest moderne alarmstasjon

Våre operatører er spesialister. Hver dag jobber de med å tolke og håndtere ulike situasjoner. Uansett type alarmsignal får du alltid den hjelpen situasjonen krever; om det er kontakt per telefon, nabovarsling, vekterutrykkning eller assistanse via oss ovenfor nødetater. Hos Sector Alarm er deg og din families sikkerhet det aller viktigste.

Vi sparer verdifulle sekunder om ulykken har inntruffet. Med hjelp av moderne teknologi sendes alarmsignalene til operatøren som raskt får opp hendelsen på sin skjerm. Operatøren verifiserer ved hjelp av bildene hvilken type utrykningstjeneste som skal settes inn. Kan vi bekrefte røyk eller innbrudd på bildene sender alarmstasjonen varsel til passende redningstjeneste. På denne måten sparer vi verdifulle sekunder om ulykken har inntruffet. 

Sector Alarms alarmstasjon gir deg enda flere fordeler som kunde:

  • Vi forsterker den personlige kontakten med deg
  • Vi kan gi deg en rask oppdatering på hva som har skjedd og hva vi gjør
  • Vi gir deg god teknisk support døgnet rundt
  • Vi følger opp og kontrollerer at alt fungerer etter at en alarm har gått av

 

Koblet til vår alarmstasjon - 24/7

Din alarm er alltid koblet til vår døgnbemannede alarmstasjon.

Våre operatører er spesialister. Hver dag jobber de med å tolke og håndtere ulike situasjoner. Uansett type alarmsignal får du alltid den hjelpen situasjonen krever. Hos Sector Alarm er du og din bedrift sin sikkerhet det aller viktigste. 

Alarmen er tilkoblet oss via to forskjellige kommunikasjonsveier (via GSM-nettet og evt din bredbåndstilkobling). Dette gir deg en rask og sikker tilkobling til alarmstasjonen.