Personvernerklæring

Ditt privatliv er viktig for oss. Denne personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger Sector Alarm samler inn fra deg og andre, og hvordan vi behandler personopplysningene.

Sector Alarm benytter dine personopplysninger til å etablere kundeforhold og oppfylle avtalen om levering av alarmtjenester og andre tjenester og leie av alarmutstyr og tilleggskomponenter mv. og ev. senere bestillinger/bekreftelser. Dette omfatter behandling av personopplysninger for å identifisere og kontakte deg som kunde, brukere du har gitt tilgang, relevante kontaktpersoner eller andre personer relatert til prosessen for å installere alarm og andre tjenester, gjennomføre service og vedlikehold, følge opp alarmsituasjoner og levering av produkter og tjenester, samt tilpassing og personalisering av tjenesten. Opplysningene brukes også til å sikre at utenforstående ikke kan få tilgang til informasjon og funksjonalitet til tjenestene, og for å oppfylle rettslige forpliktelser.

I tillegg behandler Sector Alarm dine personopplysninger for følgende formål: Sende deg svar på og følge opp dine henvendelser, forbedring og utvikling av eksisterende og nye produkter og tjenester, samt gjennomføre dialog om nyheter, tilbud, og produkter og tjenester fra Sector Alarm, med mindre du velger å reservere deg mot dette.

Dette er en oversikt over hvilke kategorier av personopplysninger Sector Alarm behandler:

 • Henvendelser og dialog med kunder, interessenter og andre:
  Informasjon fra telefonsamtaler, henvendelser, salgsaktiviteter og kontaktskjema med web ID/opprinnelse, e-post-, SMS- og chatdialog, samt data fra aksepterte cookies, og i noen tilfeller telefonopptak. Dersom du oppgir SMS og e-post ved henvendelser, legger vi til grunn at du ønsker elektroniske kommunikasjon med mindre du reserverer deg.

  Før etablering av kundeforhold registrerer vi navn, personnummer eller organisasjonsnummer, og vi utfører også en kredittvurdering og registrerer resultatet fra denne.

 • Kundeforhold:
  Navn, fødselsdato eller firmanavn, kundenummer, telefonnummer og e-post(er), samt kontaktperson(er), ev. med tilhørende kontaktdetaljer.

  Adressen der alarmen er installert, boligtype, paneltype og plassering av alarmkomponenter og navn på brukere, passord og kode, samt pris- og faktureringsopplysninger.

  Bruk av alarmløsningen, inkludert tidsdata for aktivering eller deaktivering, hvilke kommandoer som er utført og hvem som har utført disse (kode), og alarmaktiveringsinformasjon med verifiseringsbilder fra hendelser og oppfølging.

  Opplysninger om avtale, eierskapsendring, installasjon, service og vedlikehold.

  Håndtering av integrerte låser/digitale låser og smartplugger (hvis det er installert).

 • Digitale tjenester og cookies:
  Bruk av Sector Alarms digitale tjenester og Mine Sider på web og App er regulert i en egen brukeravtale og personvernerklæring. Se https://minside.sectoralarm.no

  Bruk av cookies er regulert i vår Cookie Policy, hvor du finner informasjon om bruken av cookies, og kan velge å godkjenne cookies og endre hvilke kategorier cookies du aksepterer. Se https://www.sectoralarm.no/cookies


Sector Alarm behandler personopplysningene så lenge formålet med behandlingen gjør det nødvendig. Etter dette blir opplysningene slettet på en sikker måte, med mindre opplysningene blir anonymisert eller det finnes et annet rettsgrunnlag for videre behandling.

I all hovedsak vil personopplysninger Sector Alarm behandler stamme fra deg, brukere du har gitt tilgang eller dine kontaktpersoner. Enkelte opplysninger kommer også fra oss, tips fra andre, våre alliansepartnere eller selskaper Sector Alarm samarbeider med i forbindelse med installasjon, distribusjon, kredittvurdering, kundeservice og oppfølging, fakturering, serviceutvikling og levering av IT-/ teknologitjenester. Våre samarbeidspartnere behandler dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for å levere avtalte produkter eller tjenester og forbedre disse i samsvar med gjeldende databehandleravtale. For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli tilgjengeliggjort for andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, for eksempel i forbindelse med et særlig tilbud eller bonusprogram, eller om Sector Alarm er rettslig forpliktet til slik utlevering.

Dine personopplysninger lagres og behandles av Sector Alarm og våre samarbeidspartnere/databehandlere i EU/EØS-området, eller i et tredjeland i henhold til EUs standardkontrakter, og i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er hovedsakelig fordi det er nødvendig for å oppfylle inngåtte kundeavtaler og levere avtalte produkter og tjenester, i tillegg til tiltak og handlinger i forkant av avtaleinngåelse og for å oppfylle rettslige forpliktelser. Når det gjelder andre behandlinger, vil det rettslige grunnlaget være ditt samtykke eller en berettiget interesse. I henhold til Sector Alarms vurdering har vi en berettiget interesse i å sende deg svar på og følge opp dine henvendelser om våre produkter og tjenester, og gjennomføre dialog om nyheter, tilbud, og produkter og tjenester fra Sector Alarm med mindre du reserverer deg mot dette. Sector Alarm fatter ikke avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, men registrerte personopplysninger og andre data brukes til å velge eller tilpasse dialogen med deg og gi deg bedre oppfølging og opplevelse.

Du kan når som helst kreve at Sector Alarm begrenser behandlingen av dine personopplysninger, trekke ditt samtykke eller reservere deg mot kommunikasjon i visse kanaler. Dette kan imidlertid begrense Sector Alarms mulighet til relevant dialog og til å levere avtalte tjenestene, uten at dette normalt medfører avtalebrudd fra Sector Alarms side.

Du har rett til en kopi av, og kreve korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, motsette deg behandlingen og rett til såkalt dataportabilitet. Rett til dataportabilitet gir deg rett til å få utlevert personopplysninger du selv har gitt til Sector Alarm og som behandles elektronisk. Du kan få disse opplysningene direkte eller få dem overført til en annen leverandør. Med mindre annet du ber om annet, vil informasjonen bli gitt i vanlig elektronisk format til din registrerte e-post. For å benytte deg av ovennevnte rettigheter må du bekrefte identiteten din. Vennligst benytt kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

Hvis du tror Sector Alarms behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i våre produkter og tjenester eller endringer i personvernlovgivningen, kan føre til endringer i denne personvernerklæring. Oppdatert informasjon er til enhver tid tilgjengelig på vår hjemmeside: www.sectoralarm.no/personvern.

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig er Sector Alarm AS, org. nr. 975368211 mva. Tlf: 915 03033. Forretningsadresse/besøksadresse: Vitaminveien 1A, 0485 Oslo. Postadresse: Postboks 113 Grefsen, 0409 Oslo. E-post: post@sectoralarm.no (generelle spørsmål) eller personvernombud@sectoralarm.no (spørsmål relatert til personvern).