Personvernerklæring for rekruttering og ansettelse

Ditt privatliv er viktig for oss. Denne personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger Sector Alarm samler inn fra deg og andre, og hvordan vi behandler personopplysningene.

Sector Alarm Holding (heretter «vi», «vår», «oss») er behandlingsansvarlig for personopplysningene du sender i søknaden gjennom rekrutteringssystemet, Greenhouse, og den videre behandlingen av denne. Greenhouse er databehandler for behandlingen av personopplysninger i rekrutteringssystemet.

Når du søker på en stilling gjennom rekrutteringssystemet vil vi behandle de personopplysningene du gir oss i søknaden din, som kan inkludere bilder og videopresentasjoner, i tillegg til informasjon fra rekrutteringsprosessen som notater og vurderinger fra intervjuer, referansesjekk, resultater fra tester mv.

Vi kan dele dette med de av våre ansatte som er involvert i rekruttering, og tredjeparter som bistår oss i rekrutteringsprosessen, inkludert rekrutteringsselskaper, tilbydere av personlighetstester, osv.

Vi beholder søknaden din og annen informasjon i forbindelse med rekrutteringsprosessen inntil den er fullført, og i en påfølgende periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men ikke lenger enn 12 måneder fra du inngav søknaden. Dersom vi ønsker å beholde dette lengre enn det, vil vi be om ditt samtykke til det.

Du bekrefter:

  1. at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. at opplysningene du gir oss og våre samarbeidspartnere er fullstendige og oppriktige, og at du forstår at bevisste forsømmelser og feilaktige opplysninger kan føre til at søknaden din blir avvist eller til senere oppsigelse eller avskjedigelse 

Bruk av dine personopplysninger:

Vi behandler dine personopplysninger for å vurdere din søknad med tanke på å eventuelt tilby deg ansettelse og inngå arbeidsavtale med deg. Personopplysningene behandles og lagres kun i den grad det er nødvendig for å kunne håndtere dette.

Som en del av rekrutteringsprosessen kan vi også søke etter ytterligere informasjon om deg på internett, inkludert sosiale medier.

I tillegg kan vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi er forpliktet til å formidle dine personopplysninger til dem.

Dine personopplysninger lagres og behandles i EU/ EØS-området, eller i et tredjeland i henhold til EUs standard-klausuler, og i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Dine rettigheter:

Du har alltid rett til å be om begrensning av vår behandling og trekke ditt samtykke. Du har videre rett til å be om innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg, og å be om korreksjon/sletting iht. personopplysningsloven og GDPR.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss ved å bruke e-posten.

Hvordan du kan kontakte oss:

Sector Alarm Holding
Vitaminveien 1A
0485 Oslo
Tlf: +47 915 03033

E-post: post@sectoralarm.no (generelle spørsmål) eller personvernombud@sectoralarm.no (spørsmål relatert til personvern).

Om du skulle ønske å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte:

Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf: +47 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no