FG-informasjon

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) er en del av Finans Norge. FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

FG ivaretar medlemmenes interesser overfor myndigheter, sikkerhetsbransjen og andre organisasjoner og representerer medlemsbedriftene i internasjonale fora. Innad i næringen samler og koordinerer FG medlemsbedriftenes innsats innen skadeforebygging der samarbeid er naturlig og tillatt. Et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet. Bruk av FG-godkjente produkter og foretak kan gi rabatt på forsikringspremien eller redusert egenandel ved skade. I noen tilfeller krever forsikringsselskapet at FGs regler må være oppfylt for at forsikringen skal være gyldig.

 

Sector Alarm AS monterer kun FG-godkjent alarmutstyr. Utstyret monteres i henhold til FGs regelverk for innbruddsalarmanlegg. Våre montører er spesialister på tilpasning av alarmsystemet og skreddersyr dette slik at det er fungerer perfekt for deg og din bolig/bedrift. Om du som kunde ønsker en FG-attest for ditt alarmanlegg, Bilag 8A, må alarmanleggets dekning i din bolig/bedrift være i henhold til FGs regelverk. I noen tilfeller må man installere komponenter utover vår grunnpakke for å oppnå FG-godkjent løsning i din bolig/bedrift. Det er viktig at du sjekker med ditt forsikringsselskap hva de krever for å få rabatt på forsikringen. Disse to kriterier må være oppfylt for å få Bilag 8A av montøren. 

- FG godkjent utstyr
- FG godkjent løsning (dekning i boligen)

På ditt installasjonsbevis kommer det tydelig frem at det kun er brukt FG-godkjent utstyr og om alarmanlegget dekker boligen/bedriften i henhold til FGs regelverk. 

For ytterligere informasjon om FG og regelverk, se www.fgsikring.no

Sector Alarm AS og FG
FG-godkjent foretak for montering av innbruddsalarmanlegg i Grad 1 (privatbolig) og Grad 2 (næring).
FG-godkjent alarmstasjon
Benytter FG-godkjente produkter i Grad 1 og Grad 2

Sector Alarm AS bruker hovedsakelig produkter fra Honeywell.
Vi samarbeider tett med Honeywell for å sikre at våre produkter til enhver tid er blant de beste på markedet. Det drives kontinuerlig utvikling og forbedring av produkter, dette også basert på krav og innspill fra markedene vi er representert i. Honeywell International er et av verdens ledende firma innen kontroll- og styringsteknologi, og leverer løsninger og produkter til industribransjen og luftfart over hele verden. Selskapet har 127 000 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på 40,3 milliarder amerikanske dollar. Honeywell benytter flere merkevarer i sin virksomhet.