Slik bytter du kode på nøkkelboksen

Følg punktene under.
NB! Kontakt Alarmstasjonen på telefon 23 39 94 80 for å opplyse om din nye kode.

1. Still inn riktig kode på nøkkelboksen og åpne den ved å trykke inn klemmene på hver sin side av nøkkelboksen.

 

2. Låst stilling. For å sette SET i «åpen» stilling (Se bilde 3) gjeldende kode være stilt inn på nøkkelboksen.

Bilde 3

 

3. Åpen stilling, klar for kodebytte. Du velger nå ny kode. Etter at ny kode er valgt, må «SET» settes tilbake i låst stilling (se bilde 4). Nøkkelboksen kan lukkes og er nå klar for bruk med ny kode.

Bilde 4