Domonial (TH6000+)

Her finner du det du trenger til ditt system, Domonial. Under finner du generell informasjon, og til høyre kan du laste ned bruksanvisningen til systemet ditt. Hvis du har noen spørsmål du ikke finner svar på , kan du gjerne kontakte vår kundeservice her.

Leverandør Honeywell
Trådløst Ja
Innebygget GSM Ja
Ethernet Ja, på de nyeste produktene
Hva betyr alle indikasjonslampene på betjeningspanelet?

Indikator 1 - Alarm aktivert
Lyser: Hele alarmanlegget er aktivert.
Blinker langsomt: Aktivert hjemmealarm (skallsikring).
Av: Alarmen er av.

Indikator 2 - Systemfeil

Lyser: Det er en feil på anlegget. Ta kontakt med Sector Alarm AS.
Et eksempel på en feil kan være batteri- eller strømforsyningsproblem, overvåkningsfeil, GSM-/GPRS-feil eller radioforstyrrelser. Kontakt kundeservice for hjelp.
Blinker langsomt: Det er en feil i systemets minne som må nullstilles.
Av: Ingen feil.

Indikator 3 - Sabotasjevarsling

Lyser: Det er en sabotasjealarm på anlegget.
Blinker langsomt: Det er en sabotasjemelding i anleggets minne som må nullstilles.
Av: Ingen sabotasjemelding.

Indikator 4 - Alarm utløst

Lyser før deaktivering av alarm: Alarmen har vært utløst.
Lyser ved aktivering av alarm: En magnet sensor i systemet er åpen. Blinker langsomt: Det er en alarm i systemets minne som må nullstilles.
Av: Ingen alarm utløst.

Hva gjør jeg om jeg har batterifeil?

Når du har feilsøkt din boligalarm og kommet frem til at det er batteriet som er problemet vil vi at du kontakter Sector Alarm for å booke en batteriservice.

Hvordan tilbakestiller jeg alarmsystemet?

Du tilbakestiller alarmsystemet ved å taste din kode eller ved å bruke din alarmbrikke. Hvis det er flere feil/utløste alarmer i minnet må man tilbakestille helt til indikasjonslampe 2, 3 eller 4 slutter å blinke.

Domonial (TH6000+)

Bruksanvisning

For at du skal kunne lese bruksanvisningen må du ha Acrobat Reader installert på din datamaskin.