EL3000

EL 3000 er et trådløst alarmsystem fra produsenten iConnect.

Viktig melding: Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.

Leverandør iConnect
Trådløst Ja
Innebygget GSM Ja
Hva betyr alle indikasjonslampene på betjeningspanelet?

Lyser grønt fast: 230V og nødstrømbatteri OK.
Lyser ikke: 230V og nødstrømbatteri frakoblet.
Lyser gult fast: Systemfeil. For å identifisere feilen, sjekk feilmeldingen ved å trykke pil ned.
Blinker gult sakte: Nødstrømbatteri har for lav spenning eller batterifeil fra en av detektorene, sjekk hvilken ved å trykke pil ned.
Blinker gult hurtig: Strømbrudd eller 230V frakoblet, sjekk feilmelding ved å trykke pil ned.
Blinker rødt hurtig: Utløst alarm (Resett: slå på alarm og slå av alarm).
Lyser grønt fast: Lyser i 2 minutter etter at alarmen er aktivert.
Lyser ikke: Alarmen er deaktivert eller aktivert i mer enn 2 min.

EL3000

Bruksanvisning

For at du skal kunne lese bruksanvisningen må du ha Acrobat Reader installert på din datamaskin.