Powermax Pro

Powermax er et trådløst alarmsystem fra produsenten Visonic.

Viktig melding: Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.

Leverandør Visonic
Trådløst Ja
Innebygget GSM Nei
Hva betyr alle indikasjonslampene på panelet?

Indikator 1 - Strøm
Lyser grønt: Systemet har strøm.
Lyser ikke grønt: Systemet har ikke strøm.

Indikator 2 - Alarm
Lyser rødt: Hele alarmanlegget kobler seg på, slutter å lyse etter nedtelling.
Blinker rødt: Hjemmealarm kobler seg på, slutter å blinke etter en stund.

Indikator 3 - Dørklokke
Lyser grønt: Dørklokke aktiv (tast 88 for å aktivere eller deaktivere dørklokke).
Lyser ikke: Dørklokke ikke aktiv (tast 88 for å aktivere eller deaktivere dørklokke).

Indikator 4 - Systemfeil
Lyser gult: Feil på alarm, kontakt Sector Alarm.

Powermax Pro

Bruksanvisning

For at du skal kunne lese bruksanvisningen må du ha Acrobat Reader installert på din datamaskin.