Sector Alarm TC

Her finner du det du trenger til ditt system, Sector Alarm TC. Under finner du generell informasjon, og til høyre kan du laste ned bruksanvisningen til systemet ditt. Hvis du har noen spørsmål du ikke finner svar på , kan du gjerne kontakte vår kundeservice her.

Leverandør Honeywell
Trådløst Ja
Innebygget GSM Ja
Ethernet Ja
Hva betyr alle indikasjonslampene på betjeningspanelet?

Varsellamper på betjeningspanelet
Det er tre varsellamper på toppen av betjeningspanelet. Disse
lampene indikerer gjeldende status for alarmen.

Varsellampe 1 Alarm utløst
Lyser: Alarmen har blitt utløst, eller en av komponentene responderer ikke. Dette kan

skyldes at en dør eller et vindu med magnetkontakt ikke er lukket.
Blinker: Alarmen må resettes (se nedenfor).
Av: Alarmen er avslått.

Varsellampe 2 Systemfeil
Lyser: Det er en systemfeil på alarmen. Dette kan skyldes problemer med batteriet
eller strømforsyningen, problemer med en av komponentene, feil med GSM/
GPRS eller andre forstyrrelser. Kontakt kundeservice for å få hjelp.
Blinker: Alarmen må resettes (se nedenfor).
Av: Ingen feil.

Varsellampe 3 Sabotasje
Lyser: Sabotasjekontakten i en eller flere komponenter er åpen.
Kontakt kundeservice for å få hjelp.
Blinker: Alarmen må resettes (se nedenfor).
Av: Ingen feil

Hvordan bruker jeg alarmen

Slik bruker du alarmen
Sector Alarm TC er både enkel og praktisk å håndtere ved bruk av
betjeningspanel, fjernkontroll eller nøkkelbrikke.
Slik slår du på alarmen med betjeningspanel, app eller fjernkontroll

Helsikring (slår på hele alarmen)
Lukk alle ytterdører og vinduer før du slår på alarmen.
Trykk på knappen for å slå på hele alarmen. Varsellampe 1 vil blinke for å bekrefte
kommandoen før lampen slår seg av. Et nedtellingssignal vil starte når du slår på
alarmen.

Ved en eventuell systemfeil vil et varselsignal komme fra betjeningspanelet, og du bør
rette opp systemfeilen før du prøver å slå på alarmen igjen (se nederst på side 7 i manualen).

Delsikring* (slår på deler av alarmen)
Lukk alle ytterdører og vinduer før du slår på alarmen.
Trykk på knappen for å slå på deler av alarmen. Varsellampe 1 vil blinke for å bekrefte
kommandoen før lampen slår seg av. Et nedtellingssignal vil starte når du slår på
alarmen.


Ved en eventuell systemfeil vil et varselsignal komme fra betjeningspanelet, og du bør
rette opp systemfeilen før du prøver å slå på alarmen igjen (se nederst på side 7).
* Delsikring er programmert i henhold til dine behov, i samråd med sikkerhetsrådgiver, under
installasjon av alarmen.

Sector Alarm TC

Bruksanvisning

For at du skal kunne lese bruksanvisningen må du ha Acrobat Reader installert på din datamaskin.