Leads fra Chat til CRM leads

Fyll inn skjeamet ved siden av med kontaktdetaljene fra Chat/samtalen. Det opprettes da et lead i CRM som vil kontaktes av Inhouse Sales påfølgende arbeidsdag.  Mangler du deler av informasjonen til skjemaet, fyll da bare inn dummy info, da skjemaet krever at alle elementer utfyllt. 
Ved ufullstendig kundeinfo, benytt følgende dummy info i tomme felt: 
Følgende info skal fylles ut:

Navn: Kunde

Telefonummer: 00000000

Postnummer: 0000

Epost: test@test.com