Personvernerklæring for Sector Alarms kunder og andre

Personvernerklæring

Ditt privatliv er viktig for oss. Denne personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger Sector Alarm samler inn fra deg og andre, og hvordan vi behandler personopplysningene.

Sector Alarm vil benytte dine personopplysninger til å følge opp forespørsler og til å oppfylle avtalen om levering av alarmtjenester og andre tjenester og leie av alarmutstyr og tilleggskomponenter mv.

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å identifisere og kontakte deg som kunde, brukere du har gitt tilgang, relevante kontaktpersoner eller andre personer relatert til prosessen for å; installere alarm og andre tjenester, gjennomføre service og vedlikehold, gjennomgang av alarmsituasjoner og levering av tjenester, samt tilpassing og personalisering av tjenesten. Opplysningene brukes også til å sikre at utenforstående ikke kan få tilgang til informasjon og funksjonalitet til tjenestene. I tillegg kan Sector Alarm bruke opplysningene til å forbedre og utvikle eksisterende og nye tjenester, samt sende deg svar på dine forespørsler, informasjon, nyheter og tilbud fra Sector Alarm, med mindre du velger å reservere deg mot slik informasjon. Videre mottar Sector Alarm personnummer eller organisasjonsnummer og utfører en kredittvurdering før eventuell etableringen av kundeforhold.

Dette er en oversikt over kategoriene av personopplysninger Sector Alarm behandler:

 

 • Eksisterende kundeforhold:
  Navn, fødselsdato eller firmanavn, kundenummer, telefonnummer og e-postadresse(r), samt kontaktperson(er), muligens med tilhørende kontaktdetaljer.

  Adressen der alarmen er installert, nummer, paneltype og plassering av alarmkomponenter og navn på brukere, passord og kode, samt pris- og faktureringsopplysninger.

  Bruk av alarmløsningen, inkludert tidsdata for aktivering eller deaktivering, hvilke kommandoer som er utført og hvem som har utført disse (kode), og alarmaktiveringsinformasjon med verifiseringsbilder fra hendelser og oppfølging.

  Opplysninger om avtale, eierskapsendring, installasjon, service, vedlikehold og kundekontakt med informasjon fra e-post, kontaktskjema, SMS, chat og telefon og i noen tilfeller telefonopptak.

  Håndtering av integrerte låser/ digitale låser og smartplugger (hvis kunden har installert dette).

 • Andre forespørsler:
  Hvis du kontakter oss vedr. generelle forespørsler via e-post, kontaktskjema eller chat, behandler vi dataene du oppgir for å besvare og følge opp forespørselen.

  Hvis du kontakter oss angående et tilbud; navn, fødselsdato eller bedriftsidentitet, kundenummer, kontaktperson (er), telefonnummer og e-postadresse (e), samt resultatet fra kredittvurderingen.

 

Sector Alarm behandler personopplysningene så lenge formålet med behandlingen gjør det nødvendig. Etter dette blir opplysningene slettet på en sikker måte, med mindre opplysningene er anonymisert eller det er et annet rettsgrunnlag for videre behandling. Sector Alarm behandler ikke personopplysninger i avgjørelser som utelukkende baseres på automatiserte prosesser.

I all hovedsak vil personopplysninger Sector Alarm behandler stamme fra deg, brukere du har gitt tilgang eller dine kontaktpersoner. Enkelte opplysninger kommer fra oss eller selskaper Sector Alarm samarbeider med i forbindelse med installasjon, distribusjon, kredittvurdering, kundeservice og oppfølging, fakturering, serviceutvikling og levering av IT-/teknolgitjenester. Disse selskapene behandler dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for dem for å utføre assistanse og i samsvar med gjeldende databehandleravtale. For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli tilgjengeliggjort for andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, for eksempel i forbindelse med et bonusprogram, eller om Sector Alarm er rettslig forpliktet til slik utlevering.

Dine personopplysninger lagres og behandles av Sector Alarm og våre underleverandører/ databehandlere i EU/EØS-området, eller i et tredjeland i henhold til EUs standardkontrakter eller Privacy Shield sertifisering, og i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er hovedsakelig for å oppfylle inngåtte kundeavtaler og avtalte tjenester, i tillegg til tiltak og handlinger gjort i forkant av avtaleinngåelse. Når det gjelder andre henvendelser, vil det rettslige grunnlaget være ditt samtykke eller en berettiget interesse. I henhold til Sector Alarms vurdering foreligger det en berettiget interesse for distribusjon av markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet til våre kunder og interessenter, samt å besvare og følge opp forespørsler fra disse. Du kan når som helst be om at Sector Alarm begrenser behandlingen av dine personopplysninger og trekke ditt samtykke. Dette kan imidlertid begrense Sector Alarms evne til å levere de avtalte tjenestene uten at dette normalt medfører avtalebrudd fra Sector Alarms side.

Du har rett til en kopi av, og kreve korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, motsette deg behandlingen og rett til såkalt dataportabilitet; det vil si rett til å få utlevert personopplysninger du selv har gitt til Sector Alarm og som behandles elektronisk. Du kan få opplysningene direkte eller få dem overført til en annen leverandør. Med mindre annet du ber om annet, vil informasjonen bli gitt i vanlig elektronisk format til din registrerte e-postadresse. For å benytte deg av ovennevnte rettigheter må du bekrefte identiteten din. Vennligst benytt kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

Hvis du tror Sector Alarms behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i våre tjenester eller endringer i personvernlovgivningen, kan også føre til endringer i denne personvernerklæring. Oppdatert informasjon er til enhver tid tilgjengelig på vår hjemmeside: www.sectoralarm.no/personvern.

 

Bruk av Sector Alarms digitale tjenester og Mine Sider på web og App er regulert i en egen brukeravtale og personvernerklæring. For Sector Alarms nettsider gjelder vår Cookie Policy, som også er tilgjengelig via våre nettsider.

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig er Sector Alarm AS, org. nr. 975368211 mva. Tlf: 915 03033 Forretningsadresse/besøksadresse: Vitaminveien 1A, 0485 Oslo. Postadresse: Postboks 113 Grefsen, 0409 Oslo. E-post: post@sectoralarm.no (generelle spørsmål) eller personvernombud@sectoralarm.no (spørsmål relatert til personvern).

Oppdatert 16.04.2020