Politet om boligalarm

Politet om boligalarm

Publisert: oktober 20, 2021 av  Kristin Østgaard

Runar Skarnes er fagansvarlig ved Operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt og har erfaring som kriminaltekniker fra flere hundre innbruddsåsteder:

- Min erfaring er at de kriminelle som hovedregel velger et hus uten alarm.
Innbrudd i hus med alarm har en helt annen karakter enn i hus uten alarm. I hus med alarm bruker de kriminelle kort tid og får som regel kun med seg verdigjenstander som ligger synlig og tilgjengelig. I de tilfeller det er utøvet skadeverk så er det ofte bagatellmessig.

I hus uten alarm ser vi ofte at tyvene har brukt lang tid og at huset er endevendt. De kriminelle finner da ofte verdigjenstander som er forsøkt skjult. Min erfaring er at fornærmede som kommer hjem til denne typen åsted i mye større grad føler ubehag og fortvilelse.

En alarm som støyer er ubehagelig og stresser de kriminelle. Det er vel og bra at vekteren kommer for å ivareta fornærmedes eiendom og interesser, men en vekter skal forholde seg til trafikkreglene på vei til et innbruddsåsted og vil bruke tid. Politiet, derimot, har mulighet til å ta seg raskere frem til et åsted for å pågripe de kriminelle, avslutter Runar.

Sikre hjemmet ditt og det som betyr mest for deg med innbruddsalarm fra Sector Alarm. 

Alarm med 24/7 overvåkning
Beskytt det som betyr mest for deg.